Poret - zabezpečovací a řídící systémy v dopravě
Poret - zabezpečovací a řídící systémy v dopravě

Kompletní dodávka technologických celků

Poret - zabezpečovací a řídící systémy v dopravě

Kvalitu se snažíme držet na vysoké úrovni

Poret - zabezpečovací a řídící systémy v dopravě

Působíme nejen v železničním sektoru na kolejových drahách

PORET

Společnost PORET je nově založená moderní společnost, která sdružuje odborníky s mnohaletou praxí z oblasti zabezpečovacích a řídících systémů v dopravě. Nabízíme kompletní dodávku technologických celků - od studie, návrh až po výstavbu. Působíme v železničním sektoru na kolejových drahách, stejně tak v oblasti městské dopravy v podobě světelných signalizačních zařízení a kamerových systémů. Nabízíme revize nn, prohlídky a zkoušky UTZ.

Kvalitu a odbornost lidských zdrojů se snažíme držet na vysoké úrovni absolvováním dalších vzdělávacích a recertifikačních programů, stejně tak obnovou technologického zázemí. Společnost vlastní jednotlivá oprávnění ve formě koncesí a živnostenských listů, autorizací, osvědčení, certifikátů, auditů a zkoušek typu F dle směrnice SŽDC č. 50

Snažíme se řídit činnost firmy tak, aby výsledek práce byl kvalitní a odpovídal plně požadavkům zákazníka.

Předměty podnikání

  • - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  • - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  • - Projektová činnost ve výstavbě
  • - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • - Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Přijmeme projektanta přenosových technologií, projektanta zabezpečovacích zařízení v dopravě, IT technika a programátora